Yasal Bilgilendirme

Web Sitesini kullanmadan önce lütfen bu pazarlığa açık olmayan kullanım koşullarını dikkatlice okuyun. Web Sitesini kullanmaya devam ederek, siz ("kullanıcı") bu kullanım koşullarına bağlı kalmayı kabul edersiniz.

Digiexport'tan herhangi bir abonelik ürünü veya hizmeti ("Hizmetler") satın alırsanız, bu Hizmetlerin kullanım koşulları siz ve Digiexport arasında ayrı bir satış sözleşmesinde belirtilecektir. Bu KULLANIM ŞARTLARI, Digiexport satış sözleşmeniz kapsamındaki haklarınızı ve yükümlülüklerinizi değiştirmeyecek veya sınırlandırmayacaktır.

Henüz Digiexport'tan Hizmet satın almadıysanız veya halihazırda bir Digiexport Müşterisi değilseniz, Digiexport'un sağlayabileceği faydalar ve değer hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçmenizi öneririz.

Web Sitesi İçeriği ve Telif Hakkı:
Digiexport, Kullanıcıya Web Sitesine erişme ve Web Sitesini kullanma hakkını ve bazı durumlarda, bu kullanım dahili bilgi amaçlı olduğu ve Kullanıcının değiştirmediği, kopyalamadığı, yaymadığı, yeniden dağıtmadığı sürece sınırlı bir makine çevirisi yapma lisansı verir. veya bu Web Sitesinin herhangi bir içeriğini veya özelliğini yeniden yayınlamayın. Kullanıcı, bu Web Sitesine erişimin ve Web Sitesinin kullanımının bu KULLANIM ŞARTLARINA tabi olduğunu ve herhangi bir genişletilmiş erişim veya hizmetin Digiexport tarafından yazılı olarak onaylanması gerektiğini kabul eder.

Web Sitesindeki Değişiklikler veya Güncellemeler:
Digiexport, bu Web Sitesinin herhangi bir özelliğini bildirimde bulunmaksızın değiştirme, güncelleme veya sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu tür herhangi bir değişiklikten sonra Web Sitesini kullanmaya devam etmeniz, bu KULLANIM ŞARTLARINA yönelik değiştirilmiş sözleşmenizi teşkil eder.

Bilgilerin Doğruluğu:
Bu Web Sitesinde yer alan bilgiler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilmiş olsa da, Digiexport bu tür bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği veya yeterliliği ile ilgili tüm garantileri reddeder. Kullanıcı, amaçlanan sonuçlara ulaşmak için bu Web Sitesini kullanmanın tek sorumluluğunu üstlenir.

bu üçüncü taraf web siteleri için herhangi bir sorumluluk kabul etmeyin; Kullanıcı, bu üçüncü taraf web siteleriyle ilgili endişelerini ilgili web sitesi yöneticisine iletmeyi kabul eder.

Sorumluluğun Sınırlandırılması:
Digiexport hiçbir durumda (a) doğrudan, tesadüfi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir türden zarardan (kar kaybı nedeniyle oluşan zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu tutulamaz. Sorumluluğun Sınırlandırılması: iş kesintisi ve program kaybı veya bilgi) bu Web Sitesinin veya bu Web Sitesinde sağlanan herhangi bir bilginin kullanılmasından veya kullanılamamasından kaynaklanan veya (b) bu Web Sitesinde sağlanan bilgilerdeki hatalara, eksikliklere veya diğer yanlışlıklara atfedilebilen herhangi bir iddia.

Sonlandırma:
Kullanıcı, bu Web Sitesine erişirken ve onu kullanırken, yürürlükteki tüm yasalara uymayı kabul eder ve bu Web Sitesinin güvenliğini veya uygulanabilirliğini tehlikeye atacak herhangi bir eylemde bulunmamaya karar verir. Digiexport, Kullanıcının bu Web Sitesine erişimini herhangi bir nedenle herhangi bir zamanda sonlandırabilir. Garanti Reddi, Bilgilerin Doğruluğu, Tazminat ve Üçüncü Şahıs Hakları ile ilgili buradaki şartlar fesihten sonra da geçerli olacaktır.

Üçüncü Taraf Hakları:
Buradaki Garanti Reddi Beyanı, Sorumluluğun Sınırlandırılması ve Tazminat ile ilgili koşullar, Digiexport ve lisans verenleri, çalışanları ve temsilcilerinin yararınadır ve her birinin bu koşulları bir Kullanıcıya karşı ileri sürme ve uygulama hakkı olacaktır.

Genel Hükümler:
Bu Web Sitesi ile bağlantılı olarak Digiexport tarafından alınan herhangi bir yazılı iletişimde bu KULLANIM ŞARTLARI ile tutarsız olan veya bunlara ek yapan herhangi bir hüküm geçersizdir. Buradaki herhangi bir şartın yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz olduğu belirlenirse, geri kalan tüm şartlar tam olarak yürürlükte ve yürürlükte kalacaktır.

Uygulanacak Kanun:
Bu KULLANIM ŞARTLARI ve burada ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlığın çözümü, kanunlar ihtilafı ilkeleri dikkate alınmaksızın Connecticut kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. Kullanıcı, Connecticut eyalet mahkemelerinin yargı yetkisini kabul eder.

Gizlilik Bildirimi:
Kullanıcıların gizlilik hakları Digiexport için çok önemlidir. Digiexport, Web Sitemizi kullanmak için kaydolduğunuzda adınızı, kuruluşunuzu, e-posta adresinizi ve diğer ilgili bilgileri vermenizi isteyecektir. Digiexport, bu bilgileri size daha kişiselleştirilmiş bir çevrimiçi deneyim sunmak ve uygun olduğunda siparişleri işlemek ve Kullanıcılarımızın hangi konuları ilgilendirdiğini takip etmek için kullanacaktır. Digiexport bu bilgileri herhangi bir üçüncü tarafla paylaşmayacaktır.

Kullanım Kısıtlaması:
Kullanıcı (i) Sitenin güvenliğini ihlal etmeyecek ve Siteye, verilere, materyallere, bilgilere, bilgisayar sistemlerine veya Site ile ilişkili herhangi bir sunucuya bağlı ağlara bilgisayar korsanlığı, parola zamanlaması veya başka herhangi bir yolla yetkisiz erişim elde etmeye çalışmayacaktır. ; (ii) tamamen Digiexport'un takdirine bağlı olarak, Siteye veya altyapısına makul olmayan veya orantısız derecede büyük bir yük getiren veya getirebilecek herhangi bir eylemde bulunmamak veya buna teşebbüs etmemek; (iii) herhangi bir şeye erişmek, indekslemek, elde etmek, kopyalamak veya izlemek için herhangi bir kazıyıcı, robot, bot, örümcek, veri madenciliği, bilgisayar kodu veya başka herhangi bir otomatik cihaz, program, araç, algoritma, süreç veya metodoloji kullanmayın veya kullanmaya teşebbüs etmeyin. Sitenin bir kısmı, Digiexport'un önceden yazılı izni olmadan Sitede bulunan veya Site aracılığıyla erişilen herhangi bir veri veya içerik; (iv) herhangi bir başka içeriğin kaynağını gizlemek için sahte başlıklar oluşturmak veya tanımlayıcıları başka bir şekilde manipüle etmek; (v) Üretken yapay zeka, makine öğrenimi, algoritmalar, yazılım veya ilgili teknolojilerin eğitimine veya geliştirilmesine, herhangi bir türev eser oluşturmak için Sitede bulunan veya Site aracılığıyla erişilen herhangi bir veri veya içeriği girdi olarak kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, derlemeler veya toplu çalışmalar veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ihlal eden, kötüye kullanan veya başka bir şekilde ihlal eden veya herhangi bir üçüncü tarafın herhangi bir şekilde tescilli fikri mülkiyetimize erişmesine, bunları kullanmasına veya bunlardan faydalanmasına izin veren herhangi bir amaç için.

Telif Hakkı İhlali İddiaları:
Başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duyuyoruz ve Sitelerimizdeki ihlal faaliyetlerine müsamaha göstermeyeceğiz. Bir telif hakkı sahibi veya temsilcisi olduğunuzu ve geçerli telif hakkı yasaları kapsamındaki haklarınızın bizim veya Sitelerimizi veya Hizmetlerimizi kullanan başka bir kişi veya kuruluş tarafından ihlal edildiğini düşündüğünüzü varsayalım. Bu durumda, Belirlenmiş Telif Hakkı Temsilcimize (support@digiexport.com) Dijital Telif Hakkı Yasası kapsamında aşağıdaki bilgileri içeren yazılı bir bildirim gönderebilirsiniz:

İhlal edildiği/edildiği iddia edilen eser(ler)in sahibi adına hareket etmeye yetkili bir kişinin fiziksel veya elektronik imzası;
İhlal edilen çalışmanın veya malzemenin tanımı veya tek bir bildirim birden fazla çalışmayı kapsıyorsa, bu tür çalışmaların temsili bir listesi;
Sizinle iletişime geçilebilecek telefon numarası ve e-posta adresi dahil olmak üzere iletişim bilgileriniz;

Çalışmanın veya malzemenin şikayet edilen şekilde kullanımına telif hakkı sahibi, temsilcisi veya yasa tarafından izin verilmediğine dair iyi niyet beyanınız; Ve
Bildiriminizdeki bilgilerin doğru olduğuna ve yalan yere yemin cezası altında olduğuna, ihlal edildiği iddia edilen telif hakkının sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair bir beyan.